ÚČETNICTVÍ

TLUMOČENÍ, PŘEKLADY

Daňová evidence

Účetnictví

Personalistika, mzdy

Zpracování daňových přiznání

(právnických osob, fyzických osob, DPH, silniční daň)

Tlumočení – konferenční (simultánní), konsekutivní, chuchotage

Překlady

Tlumočnická technika

Zajištění konferencí na klíč

Zpracování účetnictví poskytujeme v programu POHODA.